Izhstal Izhevsk vs. Gornyak Uchaly Odds movement over time
Hockey » Russia - Vysshaya hokkeinaya Liga | 03.10.2017 | 14:30:00
Result: 4:0

Handicap

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 3.13

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 3.08

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.373

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.381

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 2.59

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 2.56

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.512

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.523

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.98

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.98

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.84

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.84

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.714

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.719

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 2.15

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 2.14

Moneyline

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.555

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.502

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 4.62

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 4.84

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 5.54

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 5.98

Totals

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.312

Current odds for the requested period: 03-10-2017 09:50 1.295

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 3.5

Current odds for the requested period: 03-10-2017 09:50 3.63

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.571

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.454

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 2.43

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 2.77

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.819

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.632

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 2.01

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 2.3

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 2.16

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.934

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.709

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.884

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 2.82

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 2.41

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:03 1.442

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.578

Opening odds for the requested period: 03-10-2017 10:37 2.83

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 2.87

Opening odds for the requested period: 03-10-2017 10:37 1.44

Current odds for the requested period: 03-10-2017 14:20 1.431