Neftyanik Almetyevsk vs. Yuzhny Ural Orsk Odds movement over time
Hockey » Russia - Vysshaya hokkeinaya Liga | 03.10.2017 | 15:30:00
Result: 2:1

Handicap

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 2.98

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 3.51

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 1.403

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 1.31

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 2.56

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 3.02

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 1.52

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 1.395

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 2.02

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 2.23

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 1.813

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 1.671

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 1.606

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 1.74

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 2.35

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 2.11

Moneyline

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 2.07

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 2.23

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 3.02

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 2.81

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 4.46

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 4.25

Totals

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:07 1.37

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 1.436

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:07 3.15

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 2.84

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 1.429

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 1.628

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 2.87

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 2.31

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 1.74

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 2.01

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 2.12

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 1.819

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 2.11

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 2.58

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 1.74

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 1.515

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 2.51

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 3.09

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 1.54

Current odds for the requested period: 03-10-2017 15:16 1.381

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 3.48

Current odds for the requested period: 03-10-2017 08:15 3.57

Opening odds for the requested period: 02-10-2017 05:04 1.315

Current odds for the requested period: 03-10-2017 08:15 1.302