Yermak Angarsk vs. Sokol Krasnoyarsk Odds movement over time
Hockey » Russia - Vysshaya hokkeinaya Liga | 02.10.2017 | 11:00:00
Result: 0:0

Handicap

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 3.26

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 3.73

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 1.349

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 1.282

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 2.81

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 3.21

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 1.446

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 1.358

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 2.13

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 2.31

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 1.729

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 1.628

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 1.675

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 1.793

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 2.22

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 2.04

Moneyline

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 2.18

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 2.24

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 2.88

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 2.77

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 4.27

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 4.25

Totals

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 1.392

Current odds for the requested period: 02-10-2017 09:47 1.537

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 3.04

Current odds for the requested period: 02-10-2017 09:47 2.52

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 1.555

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 1.74

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 2.47

Current odds for the requested period: 02-10-2017 10:59 2.11

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 1.909

Current odds for the requested period: 02-10-2017 09:47 2.23

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 1.909

Current odds for the requested period: 02-10-2017 09:47 1.666

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 2.4

Current odds for the requested period: 02-10-2017 09:47 3.04

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 1.584

Current odds for the requested period: 02-10-2017 09:47 1.39

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 2.88

Current odds for the requested period: 02-10-2017 09:22 3.33

Opening odds for the requested period: 01-10-2017 05:50 1.429

Current odds for the requested period: 02-10-2017 09:22 1.337